Η ΕΕΤΙ (Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής Ιατρικής) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα μέλη του είναι επιστήμονες του υγειονομικού κλάδου (γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, επισκέπτες υγείας κ.α) που μοιράζονται το ειδικό ενδιαφέρον για την υγεία και ασφάλεια στο ταξίδι.

Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε online την ακόλουθη φόρμα.
Online Αίτηση Εγγραφής Μέλους της EETI

Συμπληρώστε με προσοχή τα παρακάτω στοιχεία και στο τέλος πατήστε Υποβολή. Τα στοιχεία είναι εξ ορισμού προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγγραφή σας ως μέλος της ΕΕΤΙ και δεν κοινοποιούνται για κανένα λόγο σε τρίτους.

Επώνυμο *

Όνομα *

Όνομα Πατρός *

Αριθμός Ταυτότητας

Οδός και Αριθμός *

Τ.Κ. *

Περιοχή *

Πόλη *

Αριθμός Τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό) *

Κλάδος και Ειδικότητα *


π.χ. Γιατρός ακτινολόγος, Επισκέπτρια υγείας, Νοσηλευτής εντατικολόγος

Χώρος Εργασίας

Τμήμα

E-mail *

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Παρακαλώ όπως δεχθείτε την παρούσα αίτησή μου για εγγραφή ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής.
Δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τους σκοπούς της Εταιρείας και ότι μελέτησα το καταστατικό το οποίο και αποδέχομαι

 Αποδέχομαι τους Όρους Εγγραφής *

Σημειώνεται ότι το ποσό εγγραφής (15 €) και η ετήσια συνδρομή (30 €) καταβάλλονται:

1. Είτε μέσω Τραπέζης:
στον Αριθμό Λογαριασμού ALFA BANK 143002002007980 - ΙΒΑΝ λογαριασμού GR 9301401430143002002007980 στο όνομα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2. Είτε αυτοπροσώπως στους:
Ταμία, κ. Βασσάλο Κωνίνο, τηλ. 6972025952, E-mail vassalos.constantine@gmail.com
Γεν. Γραμματέα κα Παυλή Ανδρούλα, τηλ. 6936938116, E-mail androulapavli@yahoo,com
Πρόεδρο της EETI Γερολυμάτο Κων/νο, τηλ. 6944310538, E-mail gero11@otenet.gr

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.
Καταστατικό της ΕΕΤΙ

captcha
εισάγεται τα στοιχεία της παραπάνω εικόνας