Η Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής δεν φέρει ευθύνη σε ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας προς τους χρήστες, που οφείλεται στην πρόσβαση ή στη χρήση πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.

Η πληροφορία που διατίθεται μέσω του παρόντος Ιστότοπου, έχει σκοπό να αποτελέσει μόνο έναν οδηγό για τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες υγείας. Γίνεται συστηματική προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο, να είναι ακριβείς, πλήρεις και να ενημερώνονται τακτικά. Ωστόσο, οι ιατρικές γνώσεις αλλάζουν συνεχώς και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς και συνεπείς με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων Ιστότοπων που εμφανίζονται στον σχετικό κατάλογο συνδέσμων. Η πρόταση ενός συνδέσμου δεν συνεπάγεται και την έγκριση του περιεχομένου του.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ελληνικής Εταιρείας Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής) και Τροπικής Ιατρικής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση ή πώληση, ολόκληρου, ή μέρους του περιεχομένου, με σκοπό το κέρδος ή για άλλους σκοπούς. Οι επισκέπτες μπορούν να κατεβάσουν υλικό μόνο για προσωπική χρήση και μελέτη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου απαιτεί την επίσημη άδεια της εταιρείας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει η Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής μέσω του παρόντος Ιστότοπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα.

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον παρόντα Ιστότοπο, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν.

Δικαιώματα χρηστών

Οι χρήστες που υποβάλλουν τα προσωπικά τους δεδομένα στον παρόντα Ιστότοπο, έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθούν την διόρθωση, ή την ενημέρωσή τους.

Δελτία Τύπου RSS

Ο παρών Ιστότοπος παρέχει δελτία Τύπου RSS τα οποία μπορείτε να δείτε μέσω του φυλλομετρητή (Browser) σας, καθώς επίσης μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ελεύθερα στο Blog ή τον Ιστότοπό σας, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους.