• 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής, Γεωγραφικής & Τροπικής Ιατρικής

  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής, Γεωγραφικής & Τροπικής Ιατρικής

  Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής
  251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

  Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα, 2020

  Θεματολογία

  • Λοιμώδεις Νόσοι στους ταξιδιώτες
  • Εξέλιξη Αναδυομένων Λοιμώξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Ελονοσία: κατανομή, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία. Εγχώρια διασπορά
  • Εμβόλια: γενικές αρχές, εμβολιασμοί ειδικών ομάδων ταξιδιωτών, προβληματισμοί, αντιφάσεις και διλήμματα
  • Λοιμώξεις γαστρεντερικού, Λοιμώξεις αναπνευστικού, Λοιμώξεις ΚΝΣ
  • Δερματολογικές λοιμώξεις
  • Αντιμικροβιακή αντοχή.
  • Ιογενείς Λοιμώξεις. Αιμορραγικοί πυρετοί, αρθριτογόνοι πυρετοί
  • Zika, Ebola, Mers-Cov, SARS, Δάγγειος
  • Νόσοι που προλαμβάνονται με εμβόλια
  • Ανθρωποζωονόσοι
  • Ανοσοκατεσταλμένος Ταξιδιώτης: φάρμακα, νόσοι, προετοιμασία, εμβολιασμοί
  • Διαβήτης, ΧΝΑ, Καρδιακή Νόσος. Πνευμονική Εμβολή
  • Ηλικιωμένος Ταξιδιώτης: προετοιμασία, πολυφαρμακία, εμβολιασμοί, ικανότητα για ταξίδι
  • Παγκόσμιες Πανδημίες
  • Δημόσια Υγεία
  • Παιδιατρικός ταξιδιώτης: διάρροια, προορισμοί υψηλού κινδύνου, νεότερα εμβόλια
  • Νόσοι από δήγματα ζώων
  • Αφιλόξενο περιβάλλον
  • Βιοτρομοκρατία: Στρατηγικές πρόληψης
  • Δερματολογικά σύνδρομα σε επιστρέφοντα ταξιδιώτη
  • Διεθνείς διανοσοκομειακές και υγειονομικές μεταφορές
  • Έγκυος, παιδί και νεογνό ταξιδιώτες
  • Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας: δεοντολογία και προετοιμασία, ιδιαίτεροι κίνδυνοι, Φυσικές καταστροφές, συρράξεις
  • Έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες
  • Εκπαίδευση στην Ταξιδιωτική Ιατρική: βελτίωση των ελλείψεων, ερευνητικές προτεραιότητες
  • Εκπατριζόμενοι (ταξιδιώτες μακράς διαμονής): Προετοιμασία, διαμονή
  • Θρόμβωση και Θρομβοεμβολή: πρόληψη στους ταξιδιώτες
  • Ιατρικός Τουρισμός: Προοπτικές και προβληματισμοί
  • Κίνδυνοι ειδικών Αποστολών
  • Mass Gatherings
  • Μεταναστευτική Υγεία: Προσέγγιση, tracking, φροντίδα, VFRs
  • Ναυτική υγεία, διεθνές θαλάσσιο ταξίδι
  • Ποιός προετοιμάζει: Ιατρική, νοσηλευτική, φαρμακευτική προσέγγιση
  • Προετοιμασία ταξιδιού σε Μεγάλο Υψόμετρο
  • Σεξουαλικός Τουρισμός, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
  • Σπάνια Σύνδρομα μετα-ταξιδιωτικής Περιόδου: κατανομή, διάγνωση
  • Ταξιδιωτική Βιοχρονοϋστέρηση (Jet Lag): θεραπευτικές προσεγγίσεις
  • Υγεία και Διάστημα
  • Υγειονομικές παράμετροι αεροπορικών μετακινήσεων
  • Χρήση και Ερμηνεία Διαγνωστικών μεθόδων


Photostream