Καλωσήρθατε στην ΕΕΤΙ

Η «Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής, (ΕΕΤΙ) ιδρύθηκε το 2003 με βασικό στόχο την προστασία της υγείας των ελλήνων που ταξιδεύουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η προστασία αφορά στην προετοιμασία πριν το ταξίδι, κατά το ταξίδι αλλά και μετά την επιστροφή.

Η ΕΕΤΙ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και τα μέλη του είναι επιστήμονες που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους (γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, επισκέπτες υγείας κ.α) που όλοι μοιράζονται το ειδικό ενδιαφέρον για την υγεία και ασφάλεια στο ταξίδι.

Ο Στόχος μας

Η προστασία στην προετοιμασία πριν το ταξίδι, κατά το ταξίδι αλλά και μετά την επιστροφή.

— EETI

Γνωριμία με την ΕΕΤΙ

Η «Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής, (ΕΕΤΙ) ιδρύθηκε το 2003 με βασικό στόχο την προστασία της υγείας των ελλήνων που ταξιδεύουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η προστασία αφορά στην προετοιμασία πριν το ταξίδι, κατά το ταξίδι αλλά και μετά την επιστροφή. Άλλοι επιμέρους στόχοι είναι η προαγωγή της έρευνας για προβλήματα υγείας που απορρέουν από την μετακίνηση των πληθυσμών, η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, η συνεργασία με άλλες εταιρείες και οργανώσεις για την πρόληψη προβλημάτων υγείας συνυφασμένων με το ταξίδι.

Η ΕΕΤΙ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και τα μέλη του είναι επιστήμονες που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους (γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, επισκέπτες υγείας κ.α) που όλοι μοιράζονται το ειδικό ενδιαφέρον για την υγεία και ασφάλεια στο ταξίδι.

Η μεγάλη αύξηση των μετακινήσεων για λόγους όχι μόνο ψυχαγωγίας αλλά συχνά επαγγελματικούς, κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς έχει ως συνέπεια όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες να εκτίθενται σε κινδύνους για την υγεία τους όπως λοιμώδη νοσήματα, ατυχήματα, νόσους από το μεγάλο υψόμετρο, ακραίες καιρικές συνθήκες κ.α. Η πρόληψη αυτών των νοσημάτων έχει σημασία τόσο για τον ίδιο τον ταξιδιώτη όσο και για την δημόσια υγεία της χώρας. Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών που εργάζονται στην χωρά και επισκέπτονται τις χώρες προέλευσης τους οι οποίες συχνά έχουν πολύ διαφορετικό επιδημιολογικό υπόβαθρο είναι μια σημαντική πρόκληση για την δημόσια υγεία. Ευθύνη για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας από το ταξίδι έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό όπως ο ίδιος ο ταξιδιώτης, ο εργοδότης, η ασφαλιστική εταιρία, το ταξιδιωτικό πρακτορείο κ.α.

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου ο Έλληνας πολίτης εργάζεται και ταξιδεύει, το ΔΣ της ΕΕΤΙ όρισε τις δραστηριότητες για την διετία 2011-2013 για την προαγωγή της ασφάλειας για την υγεία στο ταξίδι.

Αυτές θα εστιαστούν στους παρακάτω άξονες:

1.    Συναντήσεις, ειδικές εκδηλώσεις και ενίσχυση της δικτύωσης
2.    Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εμπλεκομένων μέσω της εκπαίδευσης και της μεταφοράς γνώσεων από άλλες χώρες
3.    Συλλογή και διάχυση πληροφοριών
4.    Δημόσιο διάλογο.

Θα σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα και δραστηριότητες για όλες τις ομάδες που εμπλέκονται με το ταξίδι και την ασφάλεια για την υγεία όπως υγειονομικούς (γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, επισκέπτες υγείας κλπ), εργαζόμενους σε υπηρεσίες τουρισμού (π.χ. ταξιδιωτικούς πράκτορες, ξενοδοχεία κλπ) αλλά και στο ευρύ κοινό. Γι αυτό θα συνεργαστεί με πανεπιστήμια, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ΜΚΟ, Οργανισμούς, ιδιωτικό τομέα κ.α.

Δείτε το καταστατικό σε μορφή PDF