• Υγειονομική προειδοποίηση 28 Φεβρουαρίου 2020 Coronavirus στην Ιταλία

    Προειδοποίηση – Επίπεδο 3, αποφύγετε μη αναγκαίο ταξίδι – Ευρεία πληθυσμιακή διασπορά  Προειδοποίηση – Επίπεδο 2, Αυξημένες προφυλάξεις πρακτικής Παρακολουθήστε – Επίπεδο 1, Συνήθεις προφυλάξεις πρακτικής Βασικά σημεία Το CDC συνιστά στους ταξιδιώτες να αποφεύγουν όλα τα μη αναγκαία ταξίδια στην Ιταλία. Υπάρχει ευρείας διασποράς εξελισσόμενη επιδημία   της νέας αναπνευστικής νόσου  (COVID-19) που προκαλείται από το

  • Απαιτούμενη κατάρτιση για άσκηση της ταξιδιωτικής ιατρικής

    Ο τομέας της ταξιδιωτικής ιατρικής αναπτύχθηκε σημαντικά, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης του αριθμού των διεθνών ταξιδιών και ιδιαίτερα ταξιδιών προς εξωτικούς και απομακρυσμένους προορισμούς. Αυτό που διαφοροποιεί την ταξιδιωτική ιατρική από άλλες ειδικότητες, είναι η ταχύτατη μεταβολή των δεδομένων που επικρατούν σε κάθε χώρα του κόσμου τη δεδομένη στιγμή, καθώς εξάρσεις επιδημιών, φυσικές καταστροφές

  • Δοκιμασία Ελέγχου Γνώσεων

    Δοκιμασία Ελέγχου Γνώσεων για επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες ταξιδιωτικής ιατρικής Με το πέρας του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ταξιδιωτικής Ιατρικής θα διεξαχθεί δοκιμασία ελέγχου αποκτηθέντων γνώσεων σχετικών με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα φροντιστήρια και στις εισηγήσεις του συνεδρίου. Η εξέταση θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η εξέταση θα γίνει με ειδική κωδικοποίηση, χωρίς